Drott säljer Karlaplanfastighet för 265 mkr

Drott har sålt bostadsfastigheten Fanan 32 vid Karlaplan på Östermalm i Stockholm för 265 mkr. Priset är 22 procent högre …

Castellum köper i Jönköping och Göteborg

Castellum har genom sitt dotterbolag Fastighets AB Corallen, förvärvat en fastighet om 16 300 kvm för 83 mkr. Säljare till …

Mindre intäkter men ökat resultat för Wihlborgs

Wihlborgs hyresintäkter under årets första nio månader uppgick till 1 526 mkr (1 751) Resultat efter skatt uppgick till 409 …

Heba renoverar på

Hebas hyresintäkter för de tre första kvartalen uppgick till 147,2 (145,8) mkr. Ökningen är i huvudsak hänförlig till generella hyreshöjningar. …

Skanskas vinst lägre än väntat

Skanska redovisar en vinst på 745 mkr för tredje kvartalet i år, vilket är bättre än i fjol men under …

KF Fastigheter säljer bagerihus i Göteborg

KF Fastigheter säljer en del av fastigheten Backa 107:1 i Bäckebol, Göteborg, till Nordisk Renting för 73 mkr. Bagerifastigheten har …

Genombrott för Skanska FM?

Skanska har fått sitt första större serviceuppdrag för den offentliga sektorn i Sverige. Skanska Facilities Management övertar ansvaret för att …

Omstritt fastighetsbolag nekas köpa hyreshus

Fastigheter får inte köpas på spekulation. Det är innebörden i det beslut som Svea hovrätt nyligen fattat och som innebär …

Mer än halverat resultat för Drott

Fastighetsbolaget Drott redovisar i sin delårsrapport en vinst för skatt på 89 mkr för det tredje kvartalet. Fjolårets siffra var …

Mogert övertygad om måluppfyllelse

En ny rapport om Allmännyttans nyproduktion 2003-2006 som Stockholms gatu- och fastighetsborgarråd Roger Mogert (s) presenterat visar på en prognos …

Finansinspektionen granskar Ratos/Tornet-läcka

Inför budet på Tornet så steg såväl kursen för målbolaget som för Ratos, som är ett av de bolag som …

NCC bygger nytt stationsområde för 175 mkr

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag av Botniabanan AB att bygga nytt stationsområde samt ny hoppbacke i Örnsköldsvik. Ordern …

Tävling om marknadsföring av Alderholmen

I Gävle behöver den planerade bostadsbebyggelsen på centrala Alderholmen marknadsföras. Gävle kommun, Gavlegårdarna, HSB och Skanska har därför bjudit in …

Bättre tryck på ny samhällsbyggarlinje

De gamla inriktningarna VoV Och Lantmäteri på KTH har gått i graven och ersatts av den nya civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnad. Och …