Rnb redovisar 50 procentig försäljningsökning

rnb redovisar för augusti 2003 en försäljning om 91,8 Mkr i egna butiker jämfört med 59,2 Mkr samma månad föregående …

Johnson Pump säljer sin fastighet

Johnson Pump har sålt sin fastighet i Sverige. Det är en industrifastighet om ca 6700 kvm på Nastagatan i Örebro. …

3 öppnar butik i Kista Science Tower

Nu börjar 3 sin försäljning genom flera nya butiker. I Kista, Solna, Skärholmen, Frölunda Torg och Täby Centrum är kunder …

Folkomröstningsresultatet negativt för Stockholm

”De senaste 15 åren har tillväxten i Stockholm varit dubbelt så hög som i landet i övrigt. Söndagens tydliga nej …

EU-förslag om lägre bostadsmoms

Fastighetsägarna Sverige, Sabo och Hyresgästföreningen begär i en gemensam skrivelse till Bosse Ringholm och Lars-Erik Lövdén, att regeringen aktivt arbetar …

Stark ökning i Kista Galleria

Förra hösten gjorde om- och tillbyggda Kista Galleria en nystart. Det har narurligtvis lett till en stor omsättningsökning. Den totala …

Väntat gnäll från innerstaden

Som väntat har förslaget om att låta läget få ett större genomslag på hyrorna i Stockholm, som presenterades i förra …

Jesper Göransson tar över ekonomin i Peab

Då Peabs ekonomi- och finanschef Mats Leifland från och med den 1 oktober 2003 kommer att verka som VD i …

Paulsson ökar till 5,5 procent i Wihlborgs

Wihlborgs VD Erik Paulsson har förvärvat 353 200 aktier i Wihlborgs. Erik Paulsson äger därefter privat och via bolag 3 …

Akelius flaggar

Akelius flaggar för att bolaget köpt ytterligare 106 400 aktier i Mandamus och därmed ökat innehavet till motsvarande 85,2 procent.

Galopperande prisökning för taxor

Hushållens utgifter för energi, VA och avfall ökar snabbare än konsumentprisindex. Det visar en undersökning om taxor i avgifter i …

Wallenstam återköper

Wallenstam har per den 10/9 2003 återköpt 2 100 aktier av serie B till en snittkurs av 137,50 kr. Bolagets …

Bil senaste lockbetet i Hammarby Sjöstad

Köpmotståndet för dyra lägenheter har bl.a. gjort de nybyggda lägenheterna i Hammarby Sjöstad i Stockholm svårsålda. Detta har tidigare sporrat …

Fastpartner hyr ut i Västberga

FastPartner och Nobel Biocare Procera AB har tecknat ett hyresavtal avseende 3 000 kvm kontors- och produktionslokaler i Västberga. Uthyrningen …