Nya EU-direktiv kan ge kraftigt sänkta hyror

”EU-kommissionen har nu presenterat ett ändringsförslag i momsdirektivet som ger möjlighet för enskilda medlemsländer att tillämpa en reducerad momssats vid …

Akelius röstar JA för mindre inflytande

”Folkomröstningen om EMU närmar sig och argumenten slipas på bägge sidor. Roger Akelius skriver i en krönika i nr 7/8 …

FastPartners förvaltningsresultat förbättras

FastPartners resultat efter skatt uppgick under andra kvartalet till 5,3 mkr (39,2) motsvarande 0,10 kr/aktie (0,75). Förvaltningsresultat blev 12,4 mkr …

Slagsta och Manhattan Center går dåligt

Hyresintäkterna i Realia uppgick till 435,2 mkr under första halvåret, driftnettot under samma period blev 215,3 mkr. Vakansgraden räknat i …

JM ingår samarbetsavtal med Stockholmshem

JM AB och AB Stockholmshem har kommit överens om att genomföra markbyten som dels ger JM framtida möjligheter till byggande …

Skandalmuseet kostar 170 mkr att åtgärda

Det för ett par år sedan nyöppnade Moderna Museet och Arkitekturmusset i Stockholm drabbades relativt omgående av en präktig byggskandal, …

Projekten sänker resultatet hos Hufvudstaden

Hufvudstadens resultat efter skatt uppgick till 162,3 mkr (203,1) för första halvåret. Nedgången förklaras av kostnader för de särskilda projekten …

Åhlènshus i Borlänge blir aktivitetscenter

Att Kupolen i Borlänge tömde innerstaden på mycket köpkraft är omvittnat. Då gäller det att finna alternativ användning till de …

Peab skriver ned, och expanderar i Finland

Peab har förvärvat 86 procent av aktierna i det privatägda finska byggföretaget Seicon. Företaget omsatte 110 mkr under 2002 och …

Flera bygguppdrag till NCC

NCC visade vid delårsrapporten upp en stigande orderingång. Nu har bolaget erhållit ytterligare ett par order. Vasakronan har t.ex. gett …

Brann Patentbyrå hyr 2000 kvm i Fatburen

Drott och Atriums gemensamma stora projekt Fatburen på Södermalm i Stockholm har fått ytterligare en hyresgäst. Det är Brann Patentbyrå …

Något bantat bostadsprojekt i Linköping

Linköpings kommun som har en vision om fortsatt kraftig befolkningstillväxt arbetar med flera olika planer som ska kunna möjliggöra byggande …

Svarta lägenheter ökar i Skåne

Enligt en undersökning som Fastighetsägarna Syd gjort så håller hyreskontrakt på bostäder på att bli en handelsvara även i Skåne. …

NCC bygger lokaler vid Polishögskolan

NCC har fått i uppdrag av Vasakronan att uppföra två hallbyggnader i anslutning till Polishögskolan i Solna. Byggordern är värd …