Fortsatt negativt för högt projekt i Helsingborg

Det tänkta höghuset vid Bergaliden i Helsingborg har inte fått något gillande från tjänstemännen vid Länsstyrelsen i Skåne. Landshövdingen, Bengt …

Akelius lämnar inget motbud

Till Dagens Industri uttalar Roger Akelius att man inte ämnar lägga något motbud till LRF/Stenas bud på Mandamus.Men han ämnar …

Oren revisionsberättelse för Mandamus

I fredags gick Mandamus ut med ett pressmeddelande om att bolaget fått en ”oren” revisionsberättelse. Det som revisorerna kritiserar är …

Leimdörfer utvärderar bud åt Mandamus styrelse

Styrelsen i Mandamus har anlitat Leimdörfer Kapitalmarknad AB som rådgivare i samband med erbjudandet från LRF/Stena om förvärv av samtliga …

Brev uppmanar aktieägare att inte sälja

I ett brev som ska skickas ut till aktieägare med mer än 500 aktier i Realia uppmanar investmentbolaget Spiltan ägarna …

Kampanj för att locka ungdomar till lantmäteri

Det kommer att behövas minst 200 civilingenjörer per år inom lantmäteriområdet under den närmaste 10-årsperioden. Den bedömningen gör Lantmäteriets Mark- …

JM säljer ”osäljbart” hus till Svenska Bostäder

Den av JM AB bildade bostadsrättsföreningen Tantolunden har överlåtit fastigheten Kulltorp 6 på Tantogatan 27-29 på Södermalm i Stockholm till …

Skanska tjänar 400 mkr på skattedom

Kammarrätten går på Skanskas linje i en skattetvist om flygplansleasing. Utfallet kan innebära att Skanska slipper skatta för 750 mkr, …

Mandamus handlas över budkursen

En vecka efter LRFs-Stenas bud på Mandamus så handlas Mandamusaktien två-tre kronor över den budnivå som lagts. Det tyder på …

Handelsplats för hemmet invigt

På torsdagen invigde KF Fastigheter sin förnyade handelsplats i Bäckebol i Göteborg. Här har KF skapat Bäckebol Homecenter som är …

Vanligare att anmäla oskälig hyra

Hyresnämnden i Stockholm får allt oftare behandla ärenden om oskälig hyra vid andrahandsuthyrning. Det är den fortsatt svåra bostadsmarknaden i …

Danskt bolag satsar i Växjö

Vasakronan och Ikano säljer Handelsplats I 11 i Växjö för 70 mkr. Köpare är danska K/S Handelsplats I 11, Växjö, …

AP Fastigheter satsar också på TV-reklam

Nu får Vasakronan konkurrens vad gäller varumärkesreklam av AP Fastigheter. Bolaget har låtit kunderna betygsätta bolaget och dess hus och …

Uppsalahem vill fördubbla bostadsbyggandet

Uppsalahems styrelse vill att bolaget ser över möjligheterna till en fördubbling av sitt bostadsbyggande. Annika Lindh, (s), styrelseordförande i Uppsalahem …