Ekobrottsmyndigheten hyr nya lokaler i Malmö

Postens Pensionsstiftelse har i samarbete med Jones Lang LaSalle hyrt ut 3200 kvm i Centralposthuset vid Skeppsbron i centrala Malmö …

Kartellskandal på gång i Norge

Norska Konkurransetilsynet (motsv Konkurrensverket) har anmält flera av de ledande byggföretagen i Norge för brott mot konkurrensreglerna. Företagen som anmälts …

Migrationsverket hyr av Henry Ståhls

”Henry Ståhl Fastigheter AB upplåter kontorslokaler i kvarteret Motorn i Norrköping till Migrationsverkets Region mitt. Hyreskontrakt är tecknat på sex …

YIT och Skandrenting satsar på offentlig sektor

Finska Esbo stad, Oy Skandrenting Ab och YIT Bygg Ab har tecknat ett 20 årigt hyresavtal om en ny social- …

Skanska bygger om vid Tellus för 230 mkr

Skanska har fått i uppdrag av AP Fastigheter att bygga om Ericssons gamla telefonfabrik vid Telefonplan i Stockholm för 230 …

Svenskt Näringsliv hyr i Hötorgshus 2

Vasakronan och Svenskt Näringsliv har tecknat ett nytt hyresavtal om lokaler i Hötorgshus 2 i Stockholm. Svenskt Näringsliv hyr drygt …

Måttlig värdenedgång under 2002

SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex har presenterat delar av resultatet för 2002. Där framgår att totalavkastningen på direkta svenska fastighetsplaceringar var 2,4 …

Kungsporten köpte av Kungsleden

För två år sedan förvärvade Kungsleden Sigmahuset i Västerås absoluta centrum. Fastigheten ingick i en större affär med fastigheter på …

Torbjörn Wiberg ny VD i Diligentia

Till ny VD i Diligentia AB har utsetts Torbjörn Wiberg. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2003. Torbjörn Wiberg har …

Skanska köper rengöringsföretag

Skanska Services har tecknat avtalom förvärv av Marieholms Industrirengöring, MIAB, av bolagets ledning på sex personer som alla kommer att …

Starkare bostadsförsäljning än väntat i USA

Försäljningen av befintliga bostäder i USA steg med 3,0 procent i januari till en beräknad årstakt på 6,09 miljoner enheter. …

Själv är bäste köpare

Wallenstam har per den 24/2 2003 återköpt 3 200 aktier av serie B till en snittkurs av 96,16 kr. Bolagets …

Varning för Kungsleden!

Simon Blecher varnar i dagens Affärsvärlden för Kungsledenaktien. Det är dags att sälja av Kungsleden, menar skribenten, och byta till …

Skanska beundrat

Byggbolaget Skanska hör till världens mest beundrade storföretag. Åtminstone om man får tro den amerikanska tidskriften Fortune. När Fortune listar …