Kungsleden storsatsar på äldreboende

Under förra året påbörjade Kungsleden en satsning på ägande av äldreboende genom förvärv av en sådan fastighetsportfölj för 1,2 miljarder. …

FastPartner stabiliserar resultatet

FastPartner redovisar ett koncernresultat på -2,1 mkr (-10,3) efter skatt för första kvartalet 2002. Det som drar ned resultatet är …

Billigt boende i massproducerade bostadsmoduler

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder har på kort tid byggt 510 nya studentlägenheter i Hammarby Sjöstad. Husen är byggda av Flexihus i …

Boehringer till Liljeholmen

Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim AB har tecknat ett 5-årigt hyreskontrakt på Liljeholmsstranden 3-5. Fastighetsägare är Liljeholmsstrands Fastighets AB (Doughty Hanson). Förhyrningen …

Kungsleden ångar på med kraftig vinstökning

Kungsledens resultat före skatt under första kvartalet ökade med 74 procent till 129 mkr (74) vilket motsvarar ett resultat per …

Nytt stort norrländskt fastighetsbolag skapas

Norrporten och ett antal Länsförsäkringsbolag avser att bilda ett nytt stort norrländskt fastighetsbolag med säte i Sundsvall. det nya bolaget …

Columna lägger bud på Realia

Efter många sorger och bekymmer är det nu meningen att det äntligen ska bli stil på Columna. Bolaget lägger ett …

Tidigare FV-medarbetare blir Skanskapresschef

Peter Gimbe som tidigare arbetat för Fastighetsvärlden och nu senast för Finanstidningen blir ny presschef hos Skanska AB Koncernstab Kommunikation. …

Skanskautredning om kartellmisstankar klar

Den utredning kring konkreta fall av påstådd anbudssamverkan som Skanska låtit Mannheimer Swartling göra, samt yttrande om utredningens grundlighet och …

Capona fortsätter med återköpen

Styrelsen har beslutat att bolaget fram till nästa ordinarie bolagsstämma kan förvärva högst 10 procent av bolagets aktier, inklusive tidigare …

Tillträdet till Columnafastigheter framflyttat

I februari meddelade Columna att samtliga direktägda fastigheter utomlands avyttrats. Tillträdesdagen sattes till den 2 april 2002. Köparen, Shuttle Investments.S.A, …

NCC förbättrar väg E22 för 93 mkr

NCC har fått i uppdrag av Vägverket Region Sydöst att utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder och beläggningsarbeten på väg E22 mellanValdemarsvik och …

Castellum fortsätter att förbättra resultatet

Castellums resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till 162 mkr, vilket motsvarar en vinst om 3,95 kronor per aktie. …

Minskade hyresintäkter för Capona

Capona framhåller i sin delårsrapport att bolagets koncentration på den nordiska marknaden inneburit att konjunkturavmattningens effekter på Caponas resultat begränsat. …