Merrill Lynch sänker Skanska från köp till behåll

Skanskas svaga delårsrapport har föranlett Merrill Lynch att sänka sin rekommendation från ”buy” till ”neutral”. ML behåller dock ”buy” som …

Ännu en äldreboendeaffär av Kungsleden

Nu har Kungsleden förvärvat ytterligare sju fastigheter för äldreboende genom det gemensamma bolag som man startat med Pilen AB. Förvärven …

Fastighetsdagens föreläsare oense med Riksbanken

I fredags höjde Riksbanken reporäntan till 4,25 procent för att motverka en stigande inflation. Men många ledande ekonomer håller inte …

Två nya i Tornets styrelse

Samma dag som Tornet höll sin bolagsstämma (i fredags) kablade bolaget ut ett pressmeddelande där ett reviderat förslag till ny …

Peab och Skandrenting i arenasamarbete

Peab har fått uppdraget att utveckla idrottsanläggningen Rosvalla i Nyköping till ett Sport & Mässcentrum. Beställare är Skandrenting, som förvärvar …

AP-Fastigheter hissar butikshyrorna i Göteborg

AP-Fastigheter har investerat ca 175 mkr i ombyggnaden av Arkaden i centrala Göteborg. Det har gett utdelning i kraftigt höjda …

Bengt Nyman kickad som VD för Fastighetsägarna

Efter 12 år som VD för Fastighetsägarna Sverige får Bengt Nyman gå från sin post.Det är styrelsen i Fastighetsägarna Sverige …

Goda hyresnivåer men nedjusterad prognos

Vasakronans resultat efter finansiella poster uppgick till 155 (164) mkr för första kvartalet 2002. Hyresintäkterna för perioden uppgick till 712 …

Mandamus förvaltningsresultat bättre än någonsin

Mandamus förvaltningsresultatet för kvartal 1 uppgick till 27 mkr (18), vilket är den högsta resultatnivån någonsin för årets första kvartal. …

Svenska reserveringar tyngde Skanskaresultat

Claes Björk, Skanskas koncernchef konstarear att kvartalsutfallet förbättrats: –Vi kan konstatera att vårt resultat för perioden är högre än förra …

Pandox visar vikande trend

Pandox förvaltningsintäkter uppgick till 133,2 (137,1) mkr för första kvartalet 2002. För jämförbara enheter och justerat för kalendereffekten var minskningen …

Wallenstam säljer bostadsfastighet i Solna

Wallenstam säljer en bostadsfastighet i Solna. Försäljningspriset uppgår till 27,5 Mkr vilket indikerar en direktavkastning om 3,8 \%. Köpare är …

FastPartner stabiliserar resultatet

FastPartner redovisar ett koncernresultat på -2,1 mkr (-10,3) efter skatt för första kvartalet 2002. Det som drar ned resultatet är …

Billigt boende i massproducerade bostadsmoduler

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder har på kort tid byggt 510 nya studentlägenheter i Hammarby Sjöstad. Husen är byggda av Flexihus i …