Skandrenting köper hus i Ängelholm

Skandrenting AB har under sommaren träffat avtal om köp av företaget HemoCue ABs produktions- lager- och kontorsfastighet i Ängelholm. Samtidigt …

Närmast ett fiaskoresultat för Skanska

Analytikerkåren hade gravt missbedömt Skanskas halvårsresultat. Deras förväntningar låg på 1776 Mkr enligt SME Direkt, men bolaget redovisade 1076 Mkr …

NCC ska bygga vattenprojekt för 1,9 Mdr

NCC har tecknat avtal om ett vattenutbyggnadsprojekt, Alto Yuna i Dominikanska Republiken, på totalt 1,9 miljarder kronor. Projektet omfattar en …

AP Fastigheter förbättrar sitt resultat

AP Fastigheter har inder det första halvåret 2001 ökat sina hyresintäkter med 40,4 procent till 1585 Mkr (1129) och förbättrat …

God efterfrågan på IT för fastighetsbranschen

Delårsrapporten från 3L system visar på ett förbättrat resultat trots de kärva tiderna för IT-branschen. Ett av skälen till den …

Dalkia får uppdrag av Malmö stad

Dalkia Facilities management AB har erhållit ett tvåårigt förvaltningsuppdrag, med möjlighet till förlängning, av Stadsfastigheter Malmö, som ingår i Malmö …

Peab bättre än väntat

Bygg- och fastighetssektorn ligger sent i konjunkturcykeln. Det visar inte minst Peabs bokslut för första halvåret 2001. Peab ökade vinsten …

Nya planer för Frösunda

Solna kommunfullmäktige beslöt i veckan att bifalla den första av två nya detaljplaner för Norra Frösunda. Planerna innebär att sammanlagt …

Grön el för AP:s hyresgäster

Från och med den 1 september kommer AP Fastigheter att köpa miljömärkt el. Bolaget skall gå över till miljömärkt el …

MKB bjuder en massa på mässa

Ledningen för Bomässan Bo01 i Malmö har inte haft någon dans på rosor. Mässan har brottats med mängder av problem. …

Wallenstam har nära 8,5 procent av egna B-aktier

Wallenstam har successivt fortsatt att köpa på sig egna aktier. Häromdagen köptes ytterligare 5000 B-aktier, till snittkursen 64 kronor. Wallenstams …

Bomässans 300000:e besökare firades

På tisdagsförmiddagen tog Bo01 i Malmö emot sin 300000 besökare, som bl.a. bjöds på lunch och en specialguidning. Egentligen har …

Skatteskrapan för värdefull för Vasakronan

Socialdemokraternas oppositionsborgarråd Annika Billströms förslag om att bygga studentbostäder i Skatteskrapan i Stockholm avvisas av Vasakronan. Den är en av …

Lägre förlust i år för Columna

Columna arbetar på för att reparera de skador bolaget tidigare åsamkats genom dåliga affärer. Resultatet för första halvåret uppgick till …