Rapp har utökat i Skövde

Rapp Fastighetsförvaltning har utökat sitt fastighetsbestånd i Skövde till 34 fastigheter. De senaste förvärven är fastigheterna Hermod 7 och Duvan …

Nordisk Renting köper fastighet i Tammerfors

Nordisk Renting Oy har träffat avtal om förvärv av en industri- och kontorsfastighet i Tammerfors från Finlands nästa största mediakoncern, …

Mandamus fortsätter sin koncentration

”Under andra kvartalet har Mandamus avyttrat sammanlagt sex fastigheter för en sammanlagd köpeskilling om cirka 74 Mkr. Det har resulterat …

AP Fastigheter säljer till brf

AP Fastigheter har sålt fastigheterna Paraden 5 på Skeppargatan 92 i Stockholm och Torshammaren 8 på Torshammarsvägen 12 på Lidingö. …

Stort seminarium om köpcentrum och butiker

Den 4-5 september kommer ett stort seminarium om köpcentrum och butikslokaler att arrangeras på Grand Hôtel i Stockholm. Arrangörer är …

Skanska får ytterligare FM-uppdrag av Ericsson

Skanska och Ericsson utökar samarbetet inom Facilities Management, FM. Bolagen tecknar nu ett treårigt kontrakt för ytterligare fem anläggningar i …

Tornet lämnar Vänersborg

Tornets dotterbolag Malmstaden säljer tre fastigheter i Vänersborg för 27 Mkr. Fastigheterna frånträds den 1 september i år. Affären påverkar …

Ny bytesaffär av Tornet i Uppsala

”Tornets dotterbolag ArosTornet byter bort 11 av sina 12 fastigheter i Librobäck samt en fastighet i Fålhagen, bägge i utkanten …

Skanska får order på nätverk för 300 Mkr

Skanska och BT Airwave (British Telecom) har tecknat ett ramavtal som innebär att Skanska ska designa och bygga ut ett …

Nordisk Renting bygger för Sonera i Finland

Nordisk Renting har successivt expanderat in på den finska marknaden och har med den senaste affären gjort förvärv eller investeringar …

Dalkia säljer mark- och trädgårdsverksamhet

Dalkia, som är en av Sveriges största aktörer inom facilities management, har sålt sin mark- och trädgårdsverksamhet till Stockholm Entreprenad …

Svefa gör grundjobbet för AFT 2003

Svefa har tagit hem uppdraget att stå för underlaget till den allmänna fastighetstaxeringen 2003 för villor och andra småhus i …

Datscha får Nordbanken som ny stor kund

Datschas ansträngningar att utöka kundskaran har den senaste tiden resulterat i flera nya stora kunder. Nu är det Nordbanken som …

NCC gör reavinst om 9,7 Mkr på Malmöfastighet

Volito Fastigheter köper fastigheten Ran 9 belägen vid Skeppsbron och Jörgen Kocksgatan i Malmö. Priset för fastigheten ligger på ca …