Från Sabo till Sveriges Fastighetsägare

Två norrländska Sabo-företag, Ånge Fastighets & Industri AB och Bräcke Teknik AB, har begärt utträde ur Sabo och Istället gått …

Rekommendation om köp i Ljungberggruppen

Swedbank rekommenderar aktieköp i Ljungberggruppen. Bolaget har attraktiva fastighetsbestånd på tre av Stockholmsregionens starkaste hyresmarknader, vilket ger goda möjligheter till …

Alecta fyllde på med Globenfastighet

Pga ett tekniskt missöde utelämnades en fastighetsaffär i gårdagens faxnyheter, Alectas (fd SPP) köp av en fastighet i Globenområdet i …

Utökad styrelse i Realia

Realias bolagsstämma beslutade i förrgår att utöka bolagets styrelse med en ledamot till att omfatta sju ordinarie ledamöter. Eftersom två …

Sex förslag om Alderholmen

Sex olika förslag har tagits fram för hur Alderholmen i Gävle ska utvecklas. bakom dessa står de sex företag som …

3L ”lyfter på stenarna” och tar förlusterna nu

3L System AB, som tillhör de ledande på förvaltningssystem för fastighetsbranschen, justerar ned resultatet ordentligt jämfört med vad som tidigare …

Platzers höjde utdelningen 83\%

Vid Platzer Fastigheter ABs ordinarie bolagsstämma fastställdes vinstdisposition vilket innebär en utdelning om 0,55 kronor per aktie, en ökning med …

Wallenstam erbjuder konstnärsstipendium

Wallenstam stödjer Stiftelsen Grez-sur-Loing med Carl Larsson-ateljén i det svenska konstnärscentret, Hotel Chevillon i Frankrike. Genom detta stöd ger Wallenstam …

Ledningen i Drott köper optioner

36 ledande befattningshavare i Drottkoncernen har förvärvat sammanlagt 443 800 köpoptioner avseende aktier av serie B. Tilldelningen per person ligger …

Bravida installerar i Gallerian i Luleå

Bravida har fått i uppdrag att bygga om och bygga till gallerian i Luleå centrum. Arbetet startar i maj och …

Wihlborgs säljer Arninge Centrum till Rodamco

För en köpeskilling om 220 Mkr säljer Wihlborgs sin del av Arninge Centrum i Täby utanför Stockholm. Vinsten vid försäljningen …

Dalalandstingets fastighetsförsäljning genomförd

I ett pressmeddelande meddelar Svenskt Fastighetskapital att bolaget köpt 18 vårdfastigheter av Landstinget i Dalarna för 650 Mkr. Redan i …

Lokstallar blir företagshus

Jernhusen (fd SJ Fastigheter) håller som bäst på att bygga om gamla lokstallar i Karlskrona till kontorsarbetsplatser mm. Redan tidigare …

Åsbrink in i NCCs valberedning

Erik Åsbrink utgör ett tillskott i den valberedning som NCCs huvudägare Nordstjernan föreslår inför bolagsstämman. I övrigt kommer valberedningen bestå …