Brottsmisstankar mot Bo01-ledning

Någon av de ansvariga bakom den europeiska bostadsmässan i Malmö, Bo01, har delgivits misstanke om bokföringsbrott. På grund av att …

Castellum säljer fastigheter för 96 Mkr

Gemon dotterbolaget Eklandia har Castellum sålt två bostadsfastigheter i centrala Göteborg till nybildade bostadsrättsföreningar. Det sammanlagda försäljningspriset uppgick till 40 …

Stor bostadsförsäljning i Huddinge

Den stora fastighetsförsäljning som kommunfullmäktige i Huddinge fattade beslut om den 28 augusti förra året har nu satts i verket. …

Skanska drar sig ur Hammarby Sjöstad

För en dryg vecka sedan uppdagades att minst ett 50-tal av de prestigelägenheter som Skanska uppfört i Hammarby Sjöstad angripits …

Ny bostadskö i Stockholm

En ny gemensam bostadskö för Stockholmsregionen kan snart se dagens ljus. Fastighetsägareföreningen och flera kommunala bostadsbolag är intresserade av att …

Stockholmsbörsen till nedlagd bilfabrik?

OM Stockholmsbörsen förhandlar för närvarande med Stockholms stad om att få köpa det så kallade Fordhuset i Frihamnen. OM hyr …

Akademiska Hus köper del av Electum

Akademiska Hus i Stockholm AB köper två av Electrums byggnader. Säljare är Stockholm Stadshus AB. Förvärvet omfattar 75 000 kvadratmeter …

Länsförsäkringar lade bud på Svenska Brand

Styrelsen för Länförsäkringar Wasa har lagt ett bud på försäkringsbolaget Svenska Brand. Budet är ett kontantbud motsvarande 81 kronor per …

Columna har slutat amortera på Draxrevers

Columna har en mycket ansträngd likviditet. Bolaget har slutat betala av på den revers, utfärdad av Rolf Nordström som användes …

SBAB större på privatmarknaden

Bolåneföretaget SBAB rapporterar en vinst år 2000 om 469 Mkr vilket är 72 Mkr bättre än året innan. Resultatet motsvarar …

Skanska bygger om Arkaden i Göteborg åt AP

Förnyelsearbetet startar i februari och ska vara slutförda till våren 2002. Uppdraget är värt ca 130 Mkr och projektet omfattar …

Nya kunder till Datscha

Datscha fortsätter att dra till sig nya kunder. De senaste förtagen att ansluta sig till Datschas tjänster är Realia, JM …

Röda siffror i 3L bokslut

År 2000 blev händelserikt för datakonsultföretaget 3L System. Under året avyttrades Öhman 3L System och affärsområdena Förvaltningssystem och Media bolagiserades. …

ISS förvärvar Riddarstaden

ISS AB som för drygt ett år sedan förvärvade Arsenalen från Scandiaconsult har nu ytterligare stärkt sina positioner inom fastighetsförvaltning …