Mycket stark hyrestillväxt hos Hufvudstaden

Förra året hade Hufvudstaden stora reavinster och därför ser årets resultat magert ut vid en snabb jämförelse. Men beståndet har …

NCC hemlighåller vinstnivån

NCC Danmark har tecknat avtal om försäljning av en utvecklingsfastighet på Langelinie i Köpenhamn för 350 Mkr. Köpare är Finansieringsinstituttet …

Kungsleden tänker höja utdelningen till 9 kronor

Trots betydligt lägre försäljningsvinster i år så har Kungsleden t.o.m. det tredje kvartalet i år förbättrat sitt resultat efter skatt …

AP Fastigheter genomför stor reklamkampanj

Redan när AP Fastigheter lanserade sin hemsida förra året fanns där ett slags behovsanalysverktyg som var till för att hyresgäster …

Platzer hyr ut stor butiksyta i Vänersborg

Även om Platzer de senaste åren koncentrerat sitt bestånd kraftigt så har bolaget kvar fastigheter på betydligt besvärligare marknader än …

Mandamus höjer vinstprognosen kraftigt

Mandamus niomånadersrapport andas mycket optimism, bolaget kan visa upp såväl ett kraftigt förbättrat förvaltningsnetto som stora reavinster från fastighetsförsäljningar. Resultatet …

JM fördubblar resultatet

JM menar allvar med den utlovade tempohöjningen och lönsamhetsfokusering. Efter tre kvartal i år så kan bolaget visa upp ett …

Ännu en förändring i Columna

Som en följd av Columnas beslut att inte bedriva internet / telekomrelaterad verksamhet så har Göran Westling bett att få …

If hyr norskt huvudkontor av NCC

NCC Norge har tecknat ett hyresavtal med If Skadeförsäkring AB avseende sammanlagt 13500 kvm samt 200 parkeringsplatser i bolagets påbörjade …

Fastighetsägare attackerar andrahandsuthyrningar

Stockholms Fastighetsägareförening har kartlagt andrahandsuthyrningen i Stockholms innerstad och kommit fram till att ca 13200 lägenheter var uthyrda i andra …

Columna fortsätter som fastighetsbolag

Ytterligare ett kapitel skrivs nu i den sorglustiga sannsagan om Columna (Fermenta). Styrelsen har beslutat att de tidigare planerna på …

Nu ska Tullinge flygplats bebyggas med bostäder

En mycket konkret del i den bostadspolitiska propositionen vad gäller förslag för att underlätta bostadsbyggande i tillväxtområden är beslutet att …

Bostadspropositionen lagd

Den bostadspolitiska propositionen som överlämnades till riksdagen i fredags består av två delar. Dels förslag till ny bostadsförsörjningslag, dels förslag …

Fortsatt vinstökning för Nordisk Renting

Nordisk Renting levererar ett resultat på 467 Mkr före skatt (450)för årets första tre kvartal. En mycket stor andel av …