AP Fastigheter och Drott gör bytesaffär

AP fastigheter säljer tre fastigheter på Kungsgatan i Stockholm till Drott och erhåller i byte fyra bostadsfastigheter samt en likvid …

IPG-företag flyttar in i kvarteret Hästen

AP Fastigheter har hyrt ut hela fastigheten Hästen 24, Mäster Samuelsgatan 15-17, i Stockholms City. Tre företag inom IPG-koncernen (en …

Drott är just nu en vinstmaskin

På tisdagen stod börsens ”fastighetsjätte” Drott i tur att redovisa resultatet för de första tre kvartalen. Och bolaget kunde redovisa …

Kungsleden säljer en rad småfastigheter

Kungsleden har under oktober sålt sammanlagt 24 fastigheter för 39 Mkr. Det rör sig mest om småhus för bostadsändamål. Den …

Tornet säljer fastigheter för 560 Mkr

Tornet säljer via sitt dotterbolag Malmstaden 33 fastigheter i Jönköping, Skövde och Trollhättan. Försäljningen innebär att Tornet lämnar både Jönköping …

Tornet lämnar Belgien helt

Fastighets AB Tornet säljer den enda kvarvarande fastigheten i Belgien, Norderlaan 700, via dotterbolaget Euro Tower. Försäljningen kommer inte att …

Malmöcasino i Kungsparken

Casino Cosmopol har nu klart med etableringen av ett andra kasino. Det är i Malmö som man nu funnit rätt …

Stångåstaden bildar studentbolag

För att skapa en fokusering på den speciella verksamhet som uthyrning av studentbostäder innebär har kommunägda Stångåstaden i Linköping beslutat …

Ecuro utökar befintliga uppdrag

Ecuro har erhållit utökade uppdrag från tre olika kunder den senaste tiden. I Luleå är det Lulebo som gett Ecuro …

Nu har Peab sålt aktierna i Investeringssällskapet

I juni träffade Peab avtal om att sälja sina 15 procent i Investeringssällskapet 1999 AB. Avyttringen förutsatte dess samgående med …

Förortshusen ut ur Hufvudstaden

Det har varit en ordentlig kursförändring i Hufvudstaden sedan Fredrik Lundberg klev in som huvudägare (gm Lundbergs) och Tomas Billing …

Byggloven ökade kraftigt under första halvåret

I sin senaste indikator har Boverket tagit del av Statistiska Centralbyråns påbörjandestatistik. Boverket konstaterar att antalet påbörjade lägenheter under första …

Pandox fortsätter med mycket positiv utveckling

Hotellfastighetsbolaget Pandox resultat för jan-sept uppgår till 132,8 Mkr (54,9) exklusive engångsintäkter. Resultatet motsvarar en vinst på 6,15 kr per …

Celexa får uppdrag av Folksam

Celexa har fått i uppdrag att förvalta 38000 kvm bostäder åt Folksam. Beståndet ligger i Nacka, Lidingö och Solna. Förutom …