Karlskrona satsar på bostadsbygande

Blekingestaden Karlskrona är sedan flera år en stad med stor andel IT-företag och i takt med att IT-branschen fått fäste …

Peab får bygguppdrag i Norrland

Peab har fått två uppdrag i Sundsvall med omnejd. Det ena uppdraget avser uppförandet av en ny vårdcentral i Njurunda …

Markarydsbostäder köper fastigheter i Sigtuna

Markarydsbostäder har av Sigtunahem AB förvärvat ett fastighetsbestånd på Tingvallavägen 3-11 samt Vallstavägen 32-74 i Märsta. Beståndet innehåller 697 lägenheter …

AP Fastigheter säljer till AMF Försäkring för 244 Mkr

AP Fastigheter säljer det s.k. Norstedtshuset på Riddarholmen i Stockholm till AMF Försäkring. Fastigheten, som heter Gråmunkeholmen 4, har omkring …

Skanska får fler uppdrag inom IT-sektorn

Skanska har under en tid uppmärksammat marknaden om att många av dess uppdrag kommer från IT-sektorn eller åtminstone är avsedd …

Ljungberggruppen räknar med större hyresintäkt

Under 2000 räknar Ljungberggruppen med att hyresintäkterna ska öka väsentligt jämfört med 1999. Visserligen kommer ökningarna successivt under året och …

Diligentia ökade med 19 procent

Diligentias resultat före skatt exkl fastighetsförsäljningar uppgick till 69 Mkr (58) under första kvartalet, en förbättring med 19 procent. Driftöverskottet …

Norden köper ytterligare bostäder i Malmö

Det danska fastighetsbolaget Norden fortsätter med bostadsförvärv i Malmö. Nu har bolaget köpt 18000 kvm fördelat på 250 lägenheter i …

Piren förbättrar med 48 procent

Pirens nettoomsättning under det första kvartalet var 157,2 (147,2) Mkr, varav hyresintäkterna utgjorde 156,5 (146,0) Mkr. Resultatet före skatt uppgick …

Peab bygger köpcentum öster om Oslo

Peabs norska dotterföretag Peabs AS har fått uppdraget att genomföra utbyggnaden av köpcentrat i Björkelangen, 50 km öster om Oslo. …

JM planerar för Forum Lund

JM tänker bygga Lunds första köpcentrum, Forum Lund, vid västra infarten till Lund. Byggnaden om ca 22.000 kvm i ett …

Handelsbankens fastighetsanalytiker slutar

Handelsbankens fastighetsanalytiker Rutger Andersson har sagt upp sig från jobbet. Det är inget nytt analytikerjobb som hägrar utan han kommer …

Bavaria köper mer

Den tyska fastighetsfonden Bavaria går vidare med fastighetsinvesteringar i Sverige genom att köpa mark och en logistikfastighet i Göteborg för …

Diös förvaltningsresultat ökar

Diös resultat exkl reavinster ökade med 4,2 Mkr till 24,4 Mkr. Eftersom ingen fastighetsförsäljning genomförts i år visar bolaget ett …