Mandamus sålde 84 fastigheter under 2000

Under november och december avyttrade Mandamus 15 fastigheter (spridda på 11 orter) med en total uthyrningsbar area om 25073 kvm …

Nordisk Renting köpte sju köpcentra i Finland

Nordisk Renting har förvärvat sju köpcentra av Finlands ledande handelsföretag Kesko Oy. För detta betalar Nordisk Renting 400 miljoner finska …

NCC gick in i nytt Malmöprojekt

En av de intressanta affärer som gjordes upp i julhelgen var NCCs och Midrocs bildande av ett nytt bolag för …

Hallström & Nisses bygger nytt åt Ericsson

Sedan tidigare är Ericsson en stor hyresgäst hos Hallström & Nisses i Gävle och har under hösten hyrt ytterligare yta …

Platzer koncentrerade beståndet

I slutet av december koncentrerade Platzer sitt bestånd ytterligare genom att sälja sju industrifastigheter i perifera lägen i Göteborg för …

Skanska gjorde reavinst i mellandagarna

I mellandagarna kunde Skanska rapportera om några affärer som gjorts i västra Sverige och som resulterade i reavinster på totalt …

Kungsleden köpte av Byggnads och Kommunal

Kungsleden har åter tagit över en spridd fastighetsportfölj. För 340 Mkr har bolaget köpt 13 fastigheter från Byggnadsarbetareförbundet och Kommunalarbetareförbundet. …

SJ Fastigheter blir Jernhusen

När nu SJs verksamhet bolagiseras så kommer den större delen av affärsverket SJs fastighetsbestånd överföras till Jernhusen AB och dess …

Realia skaffar ytterligare reavinster

Realia avslutade 2000 med att ta hem ytterligare reavinster om 24 Mkr avseende 2000 och en reavinst om 9 Mkr …

Konvertering och teckning ökar Peabs egna kapital

Peabs egna kapital uppgick per 2000-09-30 till 1709 Mkr. Genom slutlig konvertering och teckning av flera olika program har det …

Skandrenting köper Rastarestauranger

Skandrenting har förvärvat 11 Rasta/Route restauranger i södra och mellersta Sverige från det belgiska börsnoterade bolaget Carestel. Avtalsperioden löper på …

AMF Försäkring köper tomrätt vid Sergels Torg

AMF Försäkring köper LRFs huvudkontor, Bondtolvan, vid Sergels Torg i Stockholm city för 570 Mkr av LRF. Bakom Bondtolvan döljer …

JM köper byggrätter i Köpenhamn

JMs dotterbolag JM Danmark A/S har köpt byggrätter om 41000 kvm i sjönära läge i Köpenhamn. Där planerar JM att …

Wallenstam säljer till brf i Göteborg

Wallenstam Göteborg AB säljer två bostadsfastigheter på Burgårdsgatan i centrala Göteborg. Köpare är bostadsrättsföreningar som tillträdde fastigheterna den 15 respektive …