Liten men naggande god affär?

Platzer har köpt fastigheten Gårda, vilken omfattar 530 kvm. Fastigheten ligger direktanslutning till en fastighet, Gårda 4:11, som förvärvades tidigare …

DTZ går samman med Asienföretag

DTZ, en av Europas största fastighetskonsultföretag, går samman med två Asienbaserade fastighetskonsulter, CY Leung & Co samt Edmund Tie & …

Liten men naggande god affär?

Platzer har köpt fastigheten Gårda, vilken omfattar 530 kvm. Fastigheten ligger direktanslutning till en fastighet, Gårda 4:11, som förvärvades tidigare …

Posten hyr av CLS i Solna

CLS Holding har fått klart med den första större förhyrningen till sin fastigheter i Solna. CLS köpte fastigheterna i somras …

Locum säljer skolhem i Täby

Locum har sålt Mellansjö skolhem och Gribbylundsgården, båda belägna i Täby, till Täby Fastighets AB. Gribbylundsgården såldes för 4,5 Mkr …

Fastighetsaffär i Huddinge kapsejsar

I Huddinge har en försäljning av det kommunala bostadsbolaget Huge till ett annat kommunalt bolag, Tomtberga Fastigheter, kapsejsat. Anledningen är …

Diligentia och Mandamus fullföljer affär

Det pricipavtal om fastighetsbyten som Diligentia och Mandamus träffade i oktober fullföljs nu. Avtalet innebär att Mandamus säljer en fastighet …