500 Mkr-affär i Kista

Som Fastighetsvärlden Idag kunde berätta om redan igår så köper Akademiska Hus IBM:s stora fastighet på Isafjordsgatan i Kista. Fastigheten …

IBM har kvar stor byggrätt

Anledningen till IBM:s försäljning av IBM Forum är att bolaget inte behöver lika mycket kontorsyta längre, trots att de hela …

Stångåstaden köper centrumfastighet

Linköpings kommunala bostadsbolag Stångåstaden har förvärvat en fastighet i centrum, vid Trädgårdstorget. Fastigheten, Doppingen 14, köptes för 30,2 Mkr. Den …

Lundbergs visar resultat på 12,44 kr per aktie

Lundbergskoncernens niomånadersrapport visar upp ett resultat på 944,3 Mkr efter full skatt. Det motsvarar 12,44 kr per aktie. Substansvärdet per …

Ytterligare vinstökning i Mandamus

Mandamus har avyttrat ännu en utlandsfastighet och äger nu endast fastighet utomlands, en mindre fastighet i Tyskland. Den avyttrade fastigheten …

Akademiska hus gör storaffär i Kista

Idag kommer Akademiska Hus tillkännage en stor fastighetsaffär i Stockholm. Enligt obekräftade uppgifter, som Fastighetsvärlden Idag tagit del av, avser …

NCC säljer fastighetsprojekt för 145 Mkr

NCC Finland och Alfred A Palmberg har träffat avtal med försäkringsbolaget Sampo om försäljning av den tredje etappen av kontorsprojektet …

Formalitet hindrar Sollentunaprojekt

Den nya trädgårdsstaden Margreteborg i Sollentuna har för tillfället stoppats av regeringen. Anledningen är ett formaliafel i detaljplanen som kommunen …

Biblioteksgatan ”degraderad”

I fastighetskonsultföretaget Healey & Bakers årliga sammanställning av butikshyresnivåerna världen runt har Biblioteksgatan i Stockholm tappat mark gentemot Ströget i …

Hufvudstaden självklar köpare till WTC

Det har under några månaders tid varit kännt att det förestod ägarförändringar i Vasaterminalen AB som äger och driver World …

IT-hus i Karlstad försenas ett halvår

Exploateringsavtalet för det nya ”IT-huset” i Karlstads Inre hamn är nu klart. Det blir JM och Karl Stockman AB som …

NCC bygger åt MKB för 210 Mkr

NCC ska bygga 135 lägenheter i Malmö åt MKB. Kontraktssumman uppgår till ca 210 Mkr. Kontraktet avser bostadsområdet Potatisåkern, etapp …

Omräkningstal klara för taxeringsvärdena

RSV har nu fastställt de nya omräkningstalen för år 2000. I storstäder och regionala tillväxtcentra höjs omräkningstalet för lokaler i …

Partena på väg att köpa Arsenalen

Partena AB och Scandiaconsult har undertecknat en principöverenskommelse som innebär att Partena ska förvärva Arsenalen med dotterbolag från Scandiaconsult. Partena …