Mandamus dubblar resultatet och höjer utdelningen

Mandamus resultatet före skatt uppgick till 153 Mkr (76) för årets första tre kvartal. I resultatet ingår avyttringsvinster på 48 …

Härnösandshus skickar hus söderut

Skanska har köpt ett kvarter med sju hyreshus och 68 lägenheter i Härnösand. Men inte för att idka fastighetsförvaltning på …

Capona visar förbättrat resultat

Caponas hyresintäkter steg till 187 (164) Mkr. Ökningen jämfört med motsvarande period föregående år är 14 procent. För jämförbara enheter …

Peab bygger byggvaruhus i Örebro

Peab har fått uppdraget att uppföra ett byggvaruhus åt K-RAUTA i Örebro. Arbetet är en totalentreprenad på 7.000 kvadratmeter som …

Peab bygger bostadsrätter i Eskilstuna

Peab skall bygga bostadsrätter på den gamla mejeritomten i centrala Eskilstuna. Entreprenaden består av om- och nybyggnad av totalt 36 …

Balder köper i Stockholms City

Balder har förvärvat tomträtten Orgelpipan 5, på Klarabergsgatan 37 i centrala Stockholm för 46 Mkr. Fastigheten ligger snett emot Åhléns …

Asticus köper i London

Asticus har förvärvat en kontorsbyggnad om ca 5.400 kvm vid 20 Soho Square i Londons West End från GUD till …

Skanska gör affär med Sponda

Skanskas finländska dotterbolag har förvärvat byggrätten till 15000 kvm kontor i Tammerfors. Säljare är Sponda Oy som samtidigt förvärvar byggrätter …

Diös ökar prognosenligt

Den prognos om ett helårsresultat om ca 85 Mkr exklusive reavinster ligger fast för Diös. Motsvarande resultat för tre kvartal …

Diligentia köper av Skandia

Diligentia har även köpt en stor fastighet i Göteborg. Säljare är Skandia som erhåller 224 Mkr för den ca 20000 …

Skanska bygger forskningscenter för 815 Mkr

Skanska bygger forskningscenter för University of Massachusetts för 815 Mkr. Skanskas amerikanska dotterbolag Beacon Skanska Construction Company har fått uppdraget …

Olika syn på medel från SPP

Bolag efter bolag meddelar nu hur stora överföringar av överskottsmedel som väntas från SPP. Och för många bolag är det …

Strukturaffär mellan Diligentia och Mandamus

En principöverenskommelse har träffats mellan Diligentia och Mandamus om en affär där Diligentia erhåller en fastighet i Köpenhamn för 264 …

Wihlborgs säljer av för 116 Mkr

I fyra olika affärer avyttrar Wihlborgs 8 fastigheter med totalt 26000 kvm. Wihlborgs gör därigenom en vinst på 20 Mkr. …