Nordisk Rentings vinst 402 Mkr

I den strida strömmen av delårsrapporter i förra veckan fanns Nordisk Renting med. Bolagets vinst före skatt uppgick till 402 …

HSB köper fastigheter i Umeå av NCC för 36 Mkr

NCC säljer två fastigheter med en sammanlagd yta av 6200 kvm till HSB Omeå för 35,8 Mkr. Försäljningen av fastigheterna …

Mandamus förvärvar hus från GE och Morgan Stanley

Mandamus köper åtta fastigheter i Halmstad och Värnamo för 186,7 Mkr. Säljare är GEMS Sweden BV. GEMS ägs av General …

Ericsson ska sälja sina fastigheter

Ericssons hela fastighetsinnehav ska ut till försäljning. Det är ett grepp Ericssonledningen grepp tar till för att fokusera på kärnverksamheten …

Realia gör stor reavinst vid bostadsförsäljning

Genom att sälja en bostadsfastighet på Kungsholmen i Stockholm för 40 Mkr gör Realia en realisationsvinst på 17 Mkr. Affären …

Även SAS ska sälja fastigheter

Ericsson är inte ensamma om att sälja sina verksamhetsfastigheter för att ägna sig åt kärnverksamheten. Även Radisson SAS gör på …

Skanskas orderingång fortsätter att öka starkt

Det mesta pekar åt rätt håll för Skanska enligt bolagets halvårsrapport. Resultatet hamnade på nära 4,9 Mdr efter finansnetto. En …

Brister i rapport

Fastighetsägareförbundet riktar stark kritik mot den rapport Boverket lämnade till regeringen tidigare i månaden, med förslag kring hur nybyggnationen av …

Lundbergs ökar omsättning och resultat

Genom stora fastighetsförsäljningar och ”dotterbolagisering” av Hufvudstaden och Vasaterminalen så ökar såväl omsättning som resultat kraftigt i Lundbergs. Vinsten efter …

Piren räknar med helårsvinst på 105 Mkr

Efter ett halvårsresultat på 49 Mkr efter skatt räknar Piren med ett helårsresultat från den löpande verksamheten om 105 Mkr.Halvårsvinsten …

Catella tar över Asset Management-bolag själva

Det Asset Management-bolag som Catella drivit tillsammans med Crown NorthCorps köps upp helt av Catella. Bolaget, Catella CrownNorthCorp Joint Venture …

Hyrorna i topp!

Nu har kontorshyrorna i Stockholm tagit sig upp i en nivå som också gällde i slutet av 80-talet. De högsta …

Skanska säljer i Ängelholm för 47 Mkr

Skanska Öresund gör en mycket stor reavinst vid försäljningen av fastigheten Örnen 28 i centrala Ängelholm. Av försäljningssumman 47 Mkr …

Columna förbättrar sig kraftigt

Tack vare vinster från aktieförsäljning kan Columna visa upp ett resultat på 55,2 Mkr efter skatt, att jämföra med 17,2 …