Byggstart för Galleria i Halmstad

Nu är ombyggnaden av Domus i Halmstad till Galleria igångsatt.Ombyggnaden innebär bl.a. att parkeringsgaraget försvinner och ersätts med parkeringar på …

Mandamus sålde Hollandsfastighet

Nu har Mandamus avyttrat sin sista fastighet i Holland. Fastigheten, belägen i Hoofddorp utanför Amsterdam såldes till en lokal köpare …

Skanska får stor order i USA

Skanskas amerikanska dotterbolag Tidewater Skanska har fått uppdraget att bygga ut Holnam Inc:s cementfabrik i Portland, Colorado. Ordern är värd …

Svenskt bostadsområde i Holland

I nordvästra Rotterdam ska de närmaste åren ett helt nytt bostadsområde med över 1000 lägenheter byggas. Området har svensk anknytning …

Scancemförsäljning slutförd

Nu har Skanska sålt sitt innehav av Scancem-aktier till Heidelberger Zement A.G. och dess dotterbolag S.A. Cimenteries CBR i enlighet …

Parisfastighet ökar Tornets resultat med 25 Mkr

En av de utlandsfastigheter som Tornet äger har under flera år givit en bedrövlig direktavkastning pga stora vakanser. I förra …

Capona räknar med 75 Mkr i helårsresultat

Caponas hyresintäkter har ökat avsevärt, jämfört med situationen för ett år sedan. Hyresintäkterna för första halvåret i år uppgick till …

Ljungberggruppen fortsätter att förbättra sig

Genom förbättrat driftsresultat och sänkta räntekostnader kan Ljungberggruppen visa upp ett resultat på 23,1 Mkr före skatt för årets första …

Vasakronan förbättrade sig med över 100 Mkr

För första halvåret kan Vasakronan visa upp ett resultat om 243 Mkr exkl försäljningar (141 Mkr). Av förbättringen på 102 …

Drott säljer i Storbritannien för 410 Mkr

Drott har sålt fem fastigheter i och kring London för sammanlagt 410 Mkr. Försäljningarna ger en realisationsvinst före skatt på …

Ingen förhandlingsersättning i hyran

I Hyreslagstiftningsutredningens betänkande har Sabos krav på att förhandlingsersättningen inte ska ingå i hyran fått gehör. I betänkandet ansluter sig …

Flera byggprojekt kampas på Alderholmen i Gävle

Nu finns det flera som vill bygga på Alderholmen i Gävle, ett efterlängtat intresse som kan knyta Gävle närmare till …

Norrporten visar kraftig förbättring

Första halvårets resultat efter finansnetto är ca 24,5 procent bättre än motsvarande resultat 1998, 41,7 Mkr. Såväl driftnettot som finansnettot …

Postens Pensionsstiftelse säljer för 2,4 Mdr

Ett konsortium bestående av Deutsche Bank, SPP och Öhmans Fastighetsfond köper femton terminalfastigheter från Postens Pensionsstiftelse för 2,4 miljarder. Försäljningen …