7 maj sista dagen för PriFast-handel

Balder har som bekant påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i PriFast. Sista dagen för handel med aktien på börsen blir …

BPA-affären

Investeringssällskapet 1999 AB kallar Procuritas det konsortium som under dess ledning lägger ett bud på hela BPA. Trelleborg, Peab och …

Peab gör stor reavinst

Peab har sålt hela sitt aktieinnehav i BPA. De 14200000 A-aktierna och 800000 teckningsoptionerna såldes för 376 Mkr vilket innebär …

Wermlands Invest på gång igen

Via sitt bolag Wermlands Invest har Hans Bergh åter aktiverat sig på Karlstads fastighetsmarknad och köpt Milna Fastighets AB. Säljare …

Ännu en ”jättefastighetsägarförening” bildas

Omstruktureringen av Sveriges Fastighetsägare går vidare. Nyligen slogs föreningarna i Göteborg, Uddevalla, Borås och Jönköping ihop till Sveriges Fastighetsägare Göteborg …

Drott räknar med vinst på över 650 Mkr

Drott visar upp ett mäktigt resultat om 214 Mkr efter skatt för det första kvartalet. I resultatet ligger försäljningsresultat med …

28,50 kr per BPA-aktie erbjuds

Riskkapitalbolaget Procuritas erbjuder 30 kronor för A-aktierna och 28,50 för B-aktierna i BPA. Det är uppgifter som DI idag meddelar. …

Stämman ville inte ha Öberg som ordförande

Inför bolagsstämman i Wihlborgs hade bolaget planerat att utse Lars Öberg till ny ordförande i bolaget. Men så blev inte …

Skanska bygger om Karlstadssjukhus för 200 Mkr

Skanska har fått i uppdrag att renovera och bygga om Centralsjukhuset i Karlstad. Ordern är värd ca 200 Mkr med …

Diligentias vinst ökar kraftigt

Genom stora vinster vid försäljning av fastigheter kan Diligentia visa upp ett resultat på 149 Mkr efter finansnetto, en ökning …

Sex procent, inte 36 procent vid ”skampålen”

Hyresnämnden i Helsingborg har nu meddelat sin åsikt om vad som är rätt hyra i den s.k. ”skampålen”, fastigheten på …

Humlegården visar mindre vinst

För det första kvartalet kan Humlegården visa på ett resultat om 5,1 Mkr före skatt, en försämring från 8,5 Mkr …

Skanska säljer hus i Gamla Stan för 31,5 Mkr

Skanska har sålt fastigheten Python 6 på Skeppsbron i Stockholm för 31,5 Mkr till skeppsmäkleriföretaget Simsonship. Köparen har intill nu …

MeritaNordbanken väljer att sälja ut Aleksi

Idag förväntas ett formellt styrelsebeslut i MeritaNordbanken om utförsäljning av Aleksia. Och det blir då en försäljning, inte utdelning till …