NCC utvecklar ICA Maxi anläggning i Jönköping

NCC Fastigheter har tecknat ett avtal med ICA om att uppföra och en ny ICA Maxi anläggning i Jönköping. Anläggningen …

Näckebro avregistreras

På begäran av Näckebro har Stockholms Fondbörs beslutat att avregistrera aktierna i Näckebro, sista dag för handel är måndagen den …

Pandox köper Provobis Star Hotel i Lund

Pandox har träffat ett optionsavtal med NCC med rätt att i januari förvärva hotellfastigheten Provobis Star Hotel i Lund från …

Fylgia flyttar

Advokatbyrån Fylgia skaffar sig nya lokaler i Stockholms City-Östermalm. Företaget kommer att per 1 august flytta in i ett kontor …

GAP och Skanska avstår

GAP och Skanska skrinlägger den tänkta affären på Hantverkargatan 7 i Stockholm. Det var tänkt att fastigheten skulle byggas om …

GAP omvandlar kontorsfastighet till bostäder

GAP har tecknat avtal med stiftelsen KFUM i Alvik om att bilda ett gemensamt bolag med KFUM där GAP äger …

Stökigt i Scancems styrelse

Gårdagens styrelsemöte i Scancem behandlade huvudsakligen bolagets framtid i och med det förslag som Skanska överlämnat till EU-kommissionen och ev …

Hotellbrist i centrala Stockholm

Efter de svåra åren i början på 90-talet har Stockholms hotellmarknad fått ett kraftigt uppsving. Vid kongresser och stora evenemang …

Bra delårsresultat för Diligentia

Nettoresultatet för årets första nio månader fördubblades jämfört med proformaresultatet för motsvarande period förra året. 127 Mkr mor 61 Mkr. …

Diligentia prognosticerar fördubblat resultat

I samband med sin delårsrapport passar Diligentia på att revidera sin resultatprognos för helåret 1998. Prognosen lyder nu på 220 …

Inte enbart bostadsrättsföreningar

Under inledningen av oktober har fastigheterna Bergsgruvan St 42 på Södermalm och Sländan 13 i Vasastaden bytt ägare. Bergsgruvan St …

Kungsleden visar vinst på 80 Mkr

Kungsleden kan redovisa hyresintäkter på 301 Mkr för de första tre kvartalen i år. Efter finansiella poster uppgår resultatet till …

Prifast visar förbättrat resultat

I Prifasts delårsrapport framgår att bolaget förbättrat sitt resultat efter skatt och minoritetsintressen från 67 till 73 Mkr. Ökningen kan …

NCC bygger i Norge för 465 Mkr

Tillsammans med sitt norska dotterbolag NCC Eeg-Henriksen har NCC fått en order på uppförande av ett nytt kontor till Linstow …