Wasas fd huvudkontor i Solna ska hyras ut

Som en konsekvens av att Länsföräkringar köper en fastighet på Tegeluddsvägen av NCC, följer att Wasa tidigare huvudkontor i Solna …

Klart med Skanskas förvärv av Polar

För 80 miljoner FIM (ca 120 mkr) förvärvar Skanska den finländska byggkoncernen Polars byggverksamhet. Den omsätter 1,8 mkr och har …

Drott överväger aktieinlösen

I Drotts noteringsprospekt, som offentliggörs på torsdag, framgår det att styrelsen i boilaget överväger en inlösen av aktier i storleksordningen …

Profi satsar hårt

Profi utökar sin kapacitet inom affärsområde storhusmäkleri och uthyrning genom att samlokalisera intressebolaget Rosengren & Co med övriga Profiföretag. Uthyrningsverksamheten …

Lundbergs visars vinst på 407 mkr efter skatt

För första halvåret visar Lundbergs upp ett resultat om 572 mkr efter finansiella poster (2060). Anledningen till den stora skillnaden …

Fastighetspartner håller fast vid 80 mkr- prognos

Trots att Fastighetspartner visar ett halvårsresultat om -9,9 mkr (17 mkr) efter finansnetto så vidhåller VD Sven-Olof Johansson sin helårsprognos …

Femdubblat rörelseresultat för Columna

Columnas rörelseresultat ökade från 6 till 31 mkr under första halvåret. Resultatet efter skatt förbättrades från 8 till 17 mkr …

Asticus höjer vinstprognosen

Asticus redovisar ett resultat efter finansnetto på 127 mkr. Efter skatt blev resultatet 15 mkr. Prognosen för resultat efter finansnetto …

Skanska får order på 410 mkr i USA

Skanskas amerikanska dotterbolag Sordoni Skanska har fått order på en parfymfabrik för det internationella parfymföretaget Givaudan Roure. Anläggningen skall omfatta …

JM köper projektfastighet i Nacka

JM fortsätter att fylla på sin projektportfölj för bostäder. Av ABB Fastighet AB förvärvar JM Sicklaön 260:1. Fastigheten är redan …

Fortsatt Vin och Sprit i Årstadal

Vin och Sprit blir kvar i sitt nuvarande huvudkontor i Årstadal samt även i en intilliggande fastighet. Det innebär att …

Tornet köper ännu mer

Utöver den stora affären med Skanska gör Tornet samtidigt även affärer med Länsförsäkringar och Mandamus. I Uppsala förvärvar dotterbolaget NorrTornet …

NCC säljer fd Siabkontor till Länsförsäkringar

NCC säljer den fastighet som tidigare inhyste Siabs huvudkontor till Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag Länsfastigheter. Fastigheten, Amsterdam 2, ligger på Tegeluddsvägen …

Skanska ökade orderingången med 34 procent

Skanska ökade under första halvåret sin orderingång med 34 procent till 42,8 mdr kr. Omsättningen ökade med 20 procent till …