Norska Svenor vill köpa fler köpcentrum i Sverige

Norskägda fastighetsbolaget Svenor, som häromdagen köpte Hageby Centrum i Norrköping, vill köpa fler fastigheter i Sverige. Enligt Thot Björdal, en …

Fastighetspartner nära nollresultat

Fastighetspartner har förbättrat sitt resultat efter finansnetto till -4 mkr (-77,2 mkr). Att notera är då att resultatet i år …

Diös visar förbättrat resultat

Diös kan visa upp ett resultat om 77,4 mkr efter finansnetto (42,3), vilket också blir resultat efter skatt. Det motsvarar …

PriFast hyr ut till S-E-Banken i Marievik

PriFast har tecknat ett 7-årigt hyresavtal med S-E-Banken beträffande 3200 kvm kontorslokaler i det nyrenoverade Urhuset i Marievik. Banken komer …

Ståhls köper mer i Norrköping

Byggnads AB Henry Ståhl köpte för en tid sedan en fastighet i Industrilandskapet (fd Smedjeholmens textilfabrik), nu går bolaget vidare …

Riksbanken negativ till ”säker” bostadsobligation

Remisstiden för betänkandet om ”säkrare obligationer” går ut idag. Förslaget innehåller förslag på hur lagstiftningen för obligationer ska anpassas till …

Merita-Nordbanken gjorde extranedskrivning

I sin bokslutsrapport meddelar Merita-Nordbanken att det finska fastighetsbeståndets bokförda värde uppgår till ca 22 miljarder mark (ca 32 miljarder …

Asticus – nya namnet på Diligentias utlandsbolag

Fastighetsvärlden kan idag avslöja det nya namnet på Diligentias utlandsbolag. Diligentias utlandsfastigheter skall ju knoppas av efter bolagsstämman i vår …

Pandox låter Choice sköta driften i Kristianstad

I ett av de hotel som Pandox övertar från Tornet, Grand Hotel i Kristianstad, låter man Choice Hotels Scandinavia stå …

Hallström & Nisses skjuter upp börsnoteringen

Det av Oskarsborg och Mandamus gemensamägda fastighetsbolaget Hallström & Nisses kommer troligen inte till börsen i år som tidigare planerats. …

Norrmän köper Hageby Centrum i Norrköping

Det norskägda Svenor, som gjort fastighetaffärer i bl.a. Göteborg och Trollhättan tidigare, köper Hageby Centrum i Norrköping. Säljare är Carl-Otto …

Wihlborgs ökar resultatet kraftigt

Wihlborgs kan visa upp en god tillväxt av resultatet exklusive reavinster, 79,7 mkr mot 15,9 mkr föregående år. Även resultatet …

Skandia ska sälja fastigheter

I framtiden är det endast Skandia Liv som ska äga placeringsfastigheter inom Skandiakoncernen. Vid en kapitalmarknadsdag på onsdagen sade finanschefen …

JM:s vinst blev 530 mkr för 1997

Tack vare den stora fastighetsaffären med Piren under 1997 gjorde JM reavinster på 380 mkr, något som ökade resultatet efter …