EMI flyttar till ”Vasakronans huvudkontor”

Vasakronan har fått ytterligare en hyresgäst från underhållningsbranschen till Garnisonen. Det är EMI som tecknat avtal om att hyra Vasakronans …

NCC bygger i Finland

NCC Puolimatka har fått i uppdrag att bygga en containerhamn i Kotka i sydvästra Finland. Arbetena påbörjas i januari och …

Newsec blir partnerägt

Newsecs ledning för en långt framskriden dialog med huvudägaren Sweco för att omvandla Newsec till ett bolag där ledningen väsentligt …

Diligentia säljer Düsseldorffastighet för 90 Mkr

DG Anlage, en tysk fastighetsfond, har köpt fastigheten Graf Adolfstrasse 63 i Düsseldorf för 90 Mkr av Diligentia. Fastigheten innehåller …

Stena Fastigheter hyr ut i Malmö

Under sensommaren förvärvade Stena fastigheter fastigheten Altona 20-21 på Studentgatan 2-6 i Malmö av Malmö-Lunds Byggmästareförening. I den fastigheten har …

Nedre Dalälven köper i Karlshamn

För 125 Mkr köper Nedre Dalälven Fastighets AB 540 lägenheter från Karlshamnsbostäder AB. Fastigheterna ligger i kommunområdena Fridhem och Asarum. …

PriFast har fått bygglov för Milleniumhuset

Nu har PriFast erhållit bygglov för det 23000 kvm stora Milleniumhuset i Marievik. Det beräknas stå klart under den senare …

Lundström manar till ökat byggande

I en debattartikel pläderar Stellan Lundström för att något måste göras för att få igång bostadsbyggandet. Det finns idag en …

Pandox hyr ut till First Hospitality

Pandox Hotellfastigheter har träffat ett hyresavtal men First Hospitality angående Hotell Park Astoria i Enköping. Pandox har drivit hotellet i …

NCC gör flera drag för att höja aktieägarvärdet

NCC har beslutat höja utdelningsmålet till hälften av resultatet. Det kan göras eftersom NCC:s finansiella ställning stärkts avsevärt till det …

Ecuro ska förvalta stationsbyggnader

Ecuro har tillsammans med ett antal andra företag bildat ett konsortium som ska sköta och underhålla stationer, spår- och signalsystem, …

Diligentia säljer för 270 Mkr i Lissabon

Diligentia har sålt fem fastigheter i Diligentiaområdet för sammanlagt 270 Mkr. Försäljningen har inte till någon resultatpåverkan.De sålda fastigheterna är …

Aleksia blir ett jättebolag

I Aleksia kommer det att finnas ett högkvalitativt bestånd på 170 fastigheter med tillsammans ca 1 miljon kvm. Ungefär 75 …

Nordisk Renting köper kontorshus utanför Oslo

Nordisk Renting köper Tomras huvudkontor i Asker, utanför Oslo, för 110 miljoner norska kronor. Tomra har samtidigt tecknat ett långsiktigt …