Nedskrivning på 1,9 Mdr i Mandamus

Nästa vår ska Mandamus delas ut av Föreningssparbanken är det tänkt. Vid halvårsskiftet var beståndet bokfört i 5,9 Mdr men …

Platzers halvårsresultat

Platzers resultat efter finansnetto uppgick till 1,8 Mkr för första halvåret. Rörelseresultatet uppgick till 66,8 Mkr och resultatet i entreprenadrörelsen …

Storheden ökade resultatet

Storheden kan visa upp en vinst på 50,2 Mkr efter finansnetto för första halvåret. Däri ingår reavinster om 15,9 Mkr. …

Fermenta blev Columna och visar vinst på 7,5 Mkr

Vid en extra bolagsstämma beslutade Fermentas ägare om namnbyte till Columna Fastigheter. Samtidigt lämnades delårsrapporten vari det framgår att Fermentas …

Diös visar bättre förvaltningsresultat

För första halvåret redovisar Diös en vinst efter skatt om 28 Mkr, 8,3 Mkr lägre än motsvarande period förra året. …

Evidentia backade 18 Mkr

Det blev röda siffror för första halvåret för Evidentia, -18 Mkr före skatt. Fastighetsrörelsens resultat blev -24 Mkr (5). Philipsons …

Europeiskt förbund för fastighetsägare

Ett europeiskt fastighetsägareförbund har bildats. Det går under namnet European Property Federation och har som främsta uppgift att bevaka fastighetsägarnas …

Komplicerad situation på fastighetsmarknaden 1998

Trots allt starkare positiva signaler om en konjunkturförbättring med ökande tillväxt inom nästa alla delar av svensk ekonomi, finns det …

Tyresö Bostäder säger upp anställda

Tyresö Bostäder

Skanska rörelseresultat föll något

Rörelseresultatet för första halvåret föll från 1,5 Mdr 1996 till 1,34 Mdr j1997. Dock kan Skanska redovisa reavinster om 9,1 …

Tornet dras med stora vakanser utomlands

Tornets utlandsbolag EuroTower dras med mycket stora vakanser. Vakansgraden i det 251 000 kvm stora beståndet är 26,7 procent, eller …

Swecos resultat minskade något

Sweco visar upp en vinst om 20 Mkr efter finansnetto. Det är något sämre än vad en proformaredovisning för första …

Förarbeten på ett fastighetsindex pågår

Ett projekt som syftar till framtagandet av ett svenskt fastighetsindex pågår för närvarande. AP-fonden och SPP stöttar arbetet och det …

Nobelstiftelsen ska sälja sina fastigheter

Nobelstiftelsen planerar att sälja sitt fastighetsbestånd i Stockholm. Marknadsvärdet uppskattas till ca 300 Mkr och först kommer hyresgästerna erbjudas att …