Wallenstam visar positiv utveckling

Wallenstam visar ett resultat om 19,3 Mkr efter skatt. Av resultatet före skatt på 21,7 Mkr kommer 12,5 Mkr från …

40000 hushåll fick sänkta bostadsbidrag

De nya reglerna om bostadsbidrag har främst drabbat dem med egna hem. En utvärdering pågår av det nya systemets följder. …

Citytunneln försenas inte

Trots de senaste dagarnas dramatik kring Banverkets generaldirektörs avgång, beroende på finansieringsfrågor kring citytunneln i Malmö, kommer inte projektet att …

Styckning av Skanska stoppades

Enligt rykte fanns ett förslag om styckning av Skanska som behandlades på styrelsemötet i bolaget i tisdags. Styrelsen gick dock …

SBAB förbättrade sig med 1 Miljard

Statens Bostadsfinansieringsbolag förbättrade sitt resultat med mer än en miljard från 1995 till 572 Mkrr. Kreditförlusterna minskade från 1.638 Mkr …

Högsby kommun stödköper fastigheter

Högsby kommun stödköper fem fastigheter av kommunägda Högsby Bostads AB för 6,5 miljoner kr. Därmed blir bolaget av med 48 …

Ingen effekt av geografisk koncentration

I en uppsats som läggs fram på Handelshögskolan har författarna kommit fram till att geografisk koncentration av fastighetsbestånden inte har …

Regementen friställer 1 miljon kvm

Sedan 1972 har 31 regementen försvunnit i Sverige. Enbart det försvarsbeslut som fattades under 1996 innebär att 1 miljon kvm …

Bostadshyrorna kan komma att sänkas

De femåriga avtal som slöts 1996 mellan Hyresgästföreningen och Stockholms tre stora kommunala bostadsbolag kommer att omförhandlas. Det är hyresgästföreningen …

Trygg vill köpa för en miljard

Trygg Hansa Liv brukar ha ca 10 procent av sin placeringsportfölj i fastigheter, idag är den siffran ungefär 8. Bolaget …

Fabege lämnar frimärksklubben

Fabege har gjort stora förändringar i sitt fastighetsbestånd under 1996. Fabege har därför nu hunnit längre en de flesta andra …

Hiby bygger i Kista

Det kommunala Hiby ska bygga ytterligare i Kista. Det är första gången på flera år som bolaget sätter igång en …

Skanskas renodling triumf för H&Q

På några få år har Skanska sanerat sina finanser genom försäljning av fastigheter och rörelsefrämmande aktieposter. Genom försäljningen av aktier …

En krona bjudet för bolaget

Uppvidinge kommun i Småland försöker sälja det egna fastighetsbolaget AB Uppvidingehus. Marknadens bedömning verkar dock vara en annan än kommunens, så …