Erik Paulsson lämnar Fabeges styrelse

”Mr Fabege” och tillika fastighetsbranschens främsta profil lämnar både ordförandeklubban och styrelsen i bolaget. Han ska även lämna Wihlborgs och Catena.

Wihlborgs utvecklar 13.000 kvm kontor på spekulation

I Oceanhamnen i Helsingborg planerar Wihlborgs att byggstarta ett kontorsprojekt under våren 2018.

Wihlborgs utökar med 100 mkr på andra sidan sundet

Wihlborgs har förvärvat en kontorsfastighet om 9.300 kvm i Alleröd norr om Köpenhamn. Köpeskillingen uppgår till 82 miljoner DKK, motsvarande …

Siffrorna klara för storbolagen – så står de sig mot varandra

FV har sammanställt de viktigaste nyckeltalen för de åtta största börsbolagen med fokus på kommersiella fastigheter. Se tabeller och sortera efter eget val.

Wihlborgs hyr ut 3000 kvm till Optimera i Lund

Wihlborgs har tecknat avtal med Optimera om nybyggnad av en butikslokal om 3.000 kvm på Gastelyckan i östra Lund. Byggstart sker …

Wihlborgs köper danskt för 2,3 miljarder

Utökar den danska beståndet kraftigt genom köp av moderna kontorsfastigheter från Danica.

Vinner FV:s prestigefulla pris

Stenhårt i toppen. Läs poängen för 32 bolag och se även vilka som hamnar i skamvrån.

Tomt blir fullt hos Wihlborgs

Wihlborgs har tecknat hyresavtal med medicinteknikföretaget Mediplast om 11 500 kvm på på Bronsåldersgatan 2 (Bronsåldern 2) i Fosie i Malmö. …

Wihlborgs hyr ut 11.500 kvm till Mediplast

Wihlborgs har tecknat hyresavtal med medicinteknikföretaget Mediplast om 11.500 kvm i Fosie i Malmö. Hyresavtalet löper på sju år och avser …

Wihlborgs hyr ut 5.400 kvm till Malmö stad

Malmö stad samlar den nya hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen på Kungsgatan och har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Wihlborgs om …

Wihlborgs fyller upp

Wihlborgs fyller upp sitt kontorsprojekt i Malmö. Nu tittar bolaget på nästa projekt i området där man är storägare och har markreservationer.

Förvaltningsrekord för de åtta största bolagen

FV har skapat ett fastighetsindex för de åtta största bolagen. Nu har alla bolag redovisat första kvartalet. Tabell med de viktigaste nyckeltalen.