Positivt index för bostäder, tungt för kontor

IPD / Svenskt Fastighetsindex har nu offentliggjort sina samlade data för fastighets-året 2004. Av dessa framgår att fastigheternas värde i snitt var oförändrat under året, det värdefall som inleddes år 2001 har nu hejdats. Totalavkastningen på fastighetinvesteringar var 5,8 procent under 2004 vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört med 2003. Dock finns där stora skillnader både mellan fastighetstyper och regioner. Bostadsfastigheter gav en totalavkastning om 12,2 procent på riksnivå. I Malmö av bostäder 19 procent i totalavkastning följt av Göteborg med drygt 15 procent och Stockholm med drygt 12 procent. Värdet på rikets bostäder ökade 7,6 procent och direktavkastningen var 4,3 procent. Butiksfastigheter gav en direktavkastning på 8,3 procent. Värdet steg 2,3 procent och direktavkastningen var 5,8 procent. Industrifastigheter gav 4,9 procent i totalavkastning medan värdet föll med 3 procent. En hög direktdirektavkastning på 8,1 procent hjälpte dock till att hålla totalavkastningen uppe. Kontorsfastigheter levererade en total avkastning på 4,3 procent. Värdet minskade 1,6 procent och direktavkastningen var 6 procent. Det kraftiga värdefallet i Stockholm har dämpats främst i city genom minskande vakanser istället har vakanserna ökat i Stockholms ytterområden där värdet också föll med 4 procent. Värdet har fortsatt ned även i Göteborg medan Malmö har noterat en liten uppgång.-Det är i Stockholms och Göteborgs centrala delar som återhämtningen skett först. Medan Malmö och andra större större städer toppat avkastningsligan främst på grund av en stabil hyresutveckling. Den starka utvecklingen bland bostäder i Malmö förklaras med sänkta direktavkastningskrav med nästan en procentenhet, det fortsatt höga intresset för bostadsrättombildningar, låga räntor samt förväntan om fortsatt reell bostadshyrestillväxt, säger Christina Gustafsson VD Svenskt Fastighetsindex.Fastigheter var en svag placering under 2004. Svenska statsobligationer gav en avkastning på 8,3 procent och svenska aktier 20,8 procent. Men fastighetsaktier gick bäst med en totalavkastning på 37,6 procent. Sett över de åtta senaste åren ligger fastigheter i topp med en genomsnittlig avkastning på 9,5 procent, aktier 8,6 procent och obligationer 6,7 procent. Fastighetsaktier har under denna period gett 18,0 procent.

Nyheter från förstasidan

Per Ronnevik lämnar Unibail-Rodamco

Berättar för FV om framtidsplanerna. Efterträdaren utsedd.

HSB säljer till Wonna I de Jong

Wonna I de Jong utökar ett redan betydande bostadsbestånd med fastigheter i Tyresö, Älta och Vårberg.

Kolterjahn blir chef för retail hos JLL

Nyligen blev det klart med ny analyschef till JLL. Fredrik Kolterjahn, som har den befattningen idag, går vidare inom företaget och blir chef för rådgivningen inom retail.

Klövern köper för 360 mkr i Västra Hamnen i Malmö

Förvärvar två moderna kontorsfastigheter i centralt läge från svensk institutionell placerare.

Myndighet i ny stor lokalsökning

Myndigheten kan komma att lämna stora lokaler i centrala Stockholm. Söker nu över 10.000 kvm för att jobba effektivare.

Nyheter från webben

Serneke bygger Tegnérs torn i Sabbatsberg

Serneke Bygg har tecknat kontrakt med kommunala Svenska Bostäder om att bygga ett 11-våningar högt punkthus i Sabbatsberg, det så kallade …

ADIA och Sturebadet överens om framtiden

Sturebadet och Abu Dhabi Investment Authority (”ADIA”) har idag tecknat ett samarbetsavtal som innebär att badets position stärks i kvarteret …

Humlegården hyr ut inom life Science i Hagalund

Andelen Life Science-bolag i Hagalund fortsätter att öka. Under våren har Humlegården tecknat avtal med ytterligare två biotechföretag, Scandinavian Biopharma …

H&M stänger historisk butik

Fastighetsvärlden avslöjar klädjättens beslut.

Heimstaden förvärvar 1.088 lägenheter av Stångåstaden

Köper stort kommunalt bestånd i Linköping.

Skanska säljer till Niam för 850 mkr i Stockholmsområdet

35.900 kr/kvm när Skanska säljer nyproducerat.

Klövern lanserar stort mäss- och hotellprojekt i Göteborg

Investerar en halv miljard. 30.000 kvm ska byggas. Kopierar koncept från Kista. Se flera bilder.

Nya Broskeppet förvärvar BoViva från Rikshem

Ny aktör tar för sig – läs om vilka som står bakom. Rikshem köpte beståndet för tre år sedan för 640 miljoner kronor.

Klart: Köper från Mengus mittemot Centralen

Ytterligare en transaktion inom Stockholms CBD är klar. Köparen har nu förvärvat för 4 miljarder kronor via tre transaktioner.