Topplista

20 Största bostadsägarna

Rikshem har tagit över förstaplatsen över de största bostadsbolagen. I förra sammanställningen från början av 2015 så toppade HSB med Rikshem på fjärde plats. Rikshem fortsatte att växa starkt, även om tempot sedan gick ned vid turbulensen med VD-byte och ny styrelse.

Akelius går mot strömmen bland de största bolagen och minskar antalet lägenheter i Sverige. Bolagets strategi är att lämna mindre orter för att i stället främst satsa på storstäder utomlands, vilket resulterat i att man sålt för 7,3 miljarder kronor i Sverige under de tre första kvartalen 2016.

I sammanställningen är de kommunala bostadsbolagen exkluderade. Antalet lägenheter inkluderar studentlägenheter och äldreboenden samt förvärvade lägenheter som ännu inte tillträtts. Däremot ingår inte lägenheter under produktion.

Bolag och antal lägenheter

1. Rikshem

28.000 lägenheter

Förvärvade vid årsskiftet 2016 stort i norr, bland annat 1.700 lägenheter i Östersund från kommunala Östersundshem och 1.700 lägenheter från Akelius, varav 1.000 lägenheter i Östersund. I början av 2017 förvärvades även 800 lägenheter i Umeå.
VD: Sophia Mattsson-Linnala

2. HSB

27.000 lägenheter

Kooperativ bostadsrörelse bestående av 30 regionala föreningar över hela landet,av vilka HSB Stockholm är störst med 3.600 hyresrätter.
VD: Pernilla Bonde

3. Willhem

22.800 lägenheter

Har bland annat genomfört två stora förvärv under 2016 från Akelius om totalt 6.065 lägenheter, varav cirka 1.500 lägenheter i Borås och 1.150 lägenheter i Halmstad.
VD: Mikael Granath

4. Stena Fastigheter

22.800 lägenheter

Förvärvat 1.200 lägenheter från kommunala Landskronahem i lokalt omdiskuterad affär. De kommande fem åren planerar bolaget att bygga 5.000 lägenheter.
VD: Christel Armstrong Darvik

5. Heimstaden

19.400 lägenheter

Gått samman med Nordhalla. Har köpt i Växjö, Ystad och Luleå.
VD: Patrik Hall

6. Akelius

17.300 lägenheter

Flerårig strategi att endast äga i storstäder. Varit involverad i flera försäljningar.
VD: Pål Ahlsén

7. D. Carnegie & Co

16.400 lägenheter

Amerikanska Blackstone har via fonder under året ökat sin ägarandel till över 55 procent. Under 2016 har 648 lägenheter i Katrineholm förvärvats från Lundbergs.
VD: Ulf Nilsson

8. Balder

13.000 lägenheter

Har börjat nyproducera bostäder.
VD: Erik Selin

9. Victoria Park

12.800 lägenheter

Förvärvat 3.400 lägenheter under 2016 i Karlskrona, Malmö och Växjö.
VD: Peter Strand

10. SKB

7.900 lägenheter

Har som mål att de kommande fem åren bygga 1.000 lägenheter.
VD: Eva Nordström

11. Wallenstam

7.600 lägenheter

Omsätter kontinuerligt en del av sitt bestånd. Under 2016 har försäljningarna balanserat antalet nyproducerade bostäder. Har nu produktion av över 1.500 lägenheter i gång.
VD: Hans Wallenstam

12. Lundbergs

7.000 lägenheter

Lämnat Katrineholm genom försäljning av alla lägenheter till D. Carnegie & Co.
VD: Louise Lindh

13. Ikano Bostad

5.900 lägenheter

Producerar bostäder både för egen förvaltning och för försäljning.
VD: Robert Jaaniste

14. SBB

5.300 lägenheter

Bolaget bildades 2016 och har under sitt första år förvärvat 5.300 lägenheter. En av de största affärerna var köpet av Gimmel, med 1.500 bostäder i Sundsvall, Söderhamn och Bollnäs.
VD: Ilija Batljan

15. Einar Mattsson

5.200 lägenheter

Koncentrerade till Stockholm och all planerad nyproduktion sker i Stockholm.
VD: Stefan Ränk

16. Skandia Fastigheter

5.000 lägenheter

Har stora planer vid Backaplan i Göteborg och i Sundbyberg.
VD: Anders Kupsu

17. Riksbyggen

4.700 lägenheter

De egna fastigheterna är främst belägna i Linköping, Jönköping, Skellefteå, Umeå och Östersund.
VD: Leif Linde

18. M2 Gruppen

4.700 lägenheter

Tillträdde i februari 2016 fem bostadsfastigheter i Gävle som förvärvats från Hemfosa.
VD: Mia Arnhult

19. CA Fastigheter

3.600 lägenheter

Vid sidan om det svenska beståndet äger man även en hel del bostäder i Berlin.
VD: Johan Damne

20. Svenska Bostadsfonden

3.500 lägenheter

Utökat med 600 lägenheter senaste året.
VD: Lars Swahn

Tidigare Topplistor