Affärsanalyser

Säker affär som är bra för båda parter

Som ett led i Castellums stora utförsäljning av fastigheter på flera orter i norra Sverige blev det i december klart …

Låg avkastning med flera olika utvägar

I december meddelade Catena ett förvärv av sex logistikterminaler från DHL för 474 miljoner kronor. Kopplat till affären åtar sig …

Nacka säljer ut fler samhällsfastigheter

Under 2014 avyttrade Nacka kommun en fjärdedel av sina samhällsfastigheter till Rikshem. Affären blev till kritiserad av kommunens revisorer då den dels saknade koppling till kommunens fastighetsstrategi, dels saknade analys om överlåtelsens ekonomiska nettoeffekt.

Balder köper 290.000 kvm bilhandelsyta

Balder har avtalat om att förvärva samtliga fastigheter i I.A Hedin Fastighet-koncernen från ägaren Anders Hedin Invest. Fastighetsvärdet anges i ett pressmeddelande till 4.150 miljoner vilket inkluderar pågående ny- och ombyggnationer.

Ny duo förvärvar på pressad nivå

I december 2015 kommunicerades att Balder och Tredje AP-fonden bildat ett joint venture för investeringar i svenska bostadsfastigheter. Det nya bostadsfastighetsbolagets inriktning är primärt investering i nyproduktion av hyresfastigheter i tillväxtorter i Sverige.

Kineser och låga hyror ger potential

I maj offentliggjordes Balders förvärv av kontorsfastigheten Lindholmen 29:1, från BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH. Köpeskillingen uppgick till drygt 400 miljoner kronor.

Utspridd logistikportfölj med potential

I mitten av mars meddelade Corem Property Group att företaget via en bolagsaffär köpt Estancia Logistik innehållande 21 registerfastigheter, i huvudsak avsedda för logistik- och industriverksamhet. Säljare är fyra privatpersoners bolag.

Kraftig prisuppgång på kort tid

Linköping har under åren haft relativt lågt antal genomförda ombildningar från hyres- till bostadsrätter. Detta kan delvis förklaras av att det under åren har producerats, och produceras, nya bostadsrätter i attraktiva lägen, och att prisbilden för dessa har varit lockande.

Positionerar sig för framtidens högsbo

Affären som analyseras gäller en industrifastighet där det i framtiden ska byggas mer än 200.000 kvm bostäder.

Affär på låga 4 procent mitt på Södermalm

För fjärde gången på tio år byter kontorsfastigheten ägare, för en rekordlåg yield.

Förvärvar med stark tro på framtiden

Newsec sätter tänderna i en affär där FV:s jury har korat säljarens del av transaktionen som ”Årets affär 2015”.

Nytt synsätt kring planrisk för byggrätter

Svaga kontorsområden kan bli hur heta bostadsområden som helst. Newsec analyserar en affär i ett tullnära område i Stockholm.