Analys & Fakta

Säker affär som är bra för båda parter

Som ett led i Castellums stora utförsäljning av fastigheter på flera orter i norra Sverige blev det i december klart …

Låg avkastning med flera olika utvägar

I december meddelade Catena ett förvärv av sex logistikterminaler från DHL för 474 miljoner kronor. Kopplat till affären åtar sig …

Att ledas eller låta sig ledas

Att leda väljarna eller låta sig ledas av dem – ett evigt dilemma för politiska ledare. Det gäller att hitta …

Psykologisk affärstaktik

Förhandlare. Svensk-norska Pangea leds av Bård Bjølgerud. De senaste åren har han varit med och orkestrerat flera av de allra största fastighetsaffärerna.

20 Största bostadsägarna

Vi listar de största icke-kommunala ägarna av hyresbostäder som tillsammans äger 240.000 lägenheter.

London calling

Framgångsrik. I det dolda har Gerard Versteegh i Storbritannien byggt upp ett bestånd värt 10 miljarder kronor. Han har gjort det genom att aldrig avvika från sin affärsidé.

Nacka säljer ut fler samhällsfastigheter

Under 2014 avyttrade Nacka kommun en fjärdedel av sina samhällsfastigheter till Rikshem. Affären blev till kritiserad av kommunens revisorer då den dels saknade koppling till kommunens fastighetsstrategi, dels saknade analys om överlåtelsens ekonomiska nettoeffekt.

Balder köper 290.000 kvm bilhandelsyta

Balder har avtalat om att förvärva samtliga fastigheter i I.A Hedin Fastighet-koncernen från ägaren Anders Hedin Invest. Fastighetsvärdet anges i ett pressmeddelande till 4.150 miljoner vilket inkluderar pågående ny- och ombyggnationer.

20 Största affärerna 2016

FV listar här de största fastighetsaffärerna  i Sverige under 2016.

Största uthyrningarna 2016

FV listar här de största uthyrningarna  i Sverige under 2015.

16 Största citygalleriorna

Fastighetsvärlden presenterar de största köptemplen i stadskärnorna. Den regionala spridningen visar sig vara ganska god.

14 ledande advokaterna 2015-16

I årets rankning finns Vinge åter i topp. Underifrån kommer flera nya aktörer som tar allt större del av den växande kakan.